Tư vấn vay vốn về thành viên của Hộ gia đình tham gia ký Hợp đồng thế chấp

1. Hỏi:
Hiện tại ở Đơn vị phát sinh yêu cầu tư vấn pháp lý đối với trường hợp của Công ty A như sau:
Hiện nay, khách hàng đã hoàn thiện thủ tục nhận TSBĐ nhưng chưa ký hồ sơ thế chấp do chưa xác định được thành viên ký trong hợp đồng thế chấp, cụ thể như sau:
-          Sổ đỏ đứng tên “Hộ ông:  Lâm văn X và Bà Nguyễn Thị Y”
-          Sổ hộ khẩu ông X chỉ gồm một mình ông X
-          Sổ hộ khẩu bà Y đứng tên chủ hộ bao gồm bà Y và các con.
Sau khi tham khảo ý kiến của Văn phòng Công chứng Kinh Đô và Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lào Cai, Đơn vị nhận được ý kiến tư vấn như sau:
-          Ký hợp đồng thế chấp tài sản tại các Văn phòng công chứng thuộc tỉnh Lào Cai.
-          Thành viên ký hợp đồng thế chấp TSBĐ gồm: ông Lâm Văn X và bà Nguyễn Thị Y
Đơn vị đề nghị Trung tâm tư vấn pháp chế, tư vấn giúp Đơn vị: thành viên ký hợp đồng thế chấp TSBĐ gồm những ai?

2. Trả lời:
Theo Hướng dẫn số 25/2014/HD-TGĐ thì một trong những cơ sở để xác định thành viên của Hộ khi cấp GCN là Sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp Sổ đỏ và các lần đính chính, cấp mới Sổ đỏ về sau. Trường hợp này Sổ hộ khẩu của Ông X được cấp năm 1995, Sổ đỏ được cấp năm 2002. Như vậy, nếu KH không có tài liệu đính chính hoặc sổ HK được cấp mới thay thế sổ này thì Sổ hộ khẩu này sẽ là căn cứ xác định thành viên của Hộ Ông X và Bà Y. Do trong SHK chỉ có một mình Ông X và Ông X có đăng ký kết hôn với Bà Y nên trường hợp này PC cũng đồng quan điểm với VPCC Kinh Đô là thành viên của Hộ sẽ bao gồm Ông X và Bà Y.
Lưu ý: Do sổ HK của Bà Y cấp tại Hà Nội nên theo PC đây là một sổ hộ khẩu khác không phải sổ hộ khẩu thay thế sổ HK cấp cho Ông X tại Lào Cai. Theo đó, theo PC SHK này không được dùng để xác định thành viên của hộ là chủ sử dụng đất tại Lào Cai.
Comments