NGÂN HÀNG CHO VAY VỐN KINH DOANH

CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH


ngan hang cho vay von kinh doanh

Vay vốn kinh doanh
Là sản phẩm cung cấp chủ yếu cho hộ kinh doanh nhằm bổ sung vốn nâng cao năng lực sản suất và cạnh tranh của các hộ kinh doanh. Với mong muốn đem tới cho đối tượng khách hàng vay vốn kinh doanh - hộ kinh doanh này những dịch vụ tốt nhất, lãi suất ưu đãi nhất, giải ngân và tính lãi linh hoạt nhất, các ngân hàng liên tục tung ra các gói hỗ trợ về lãi, cải tiến sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đối tượng vay vốn kinh doanh hiện tại là các hộ kinh doanh, có đủ năng lực và hành vi trước phát luật, có nguồn thu nhập đáp ứng điều kiện vay vốn ngân hàng.
 
Ưu điểm sản phẩm:
- Áp dụng rộng rãi cho hộ kinh doanh và các doanh nghiệp tư nhân
- Lãi suất ưu đãi, kèm các ưu đãi khác cho cán bộ nhân viên doanh nghiệp
- Thủ tục nhanh gọn đáp ứng kịp thời nhu cầu
- Hình thức giải ngân đa dạng cho khách hàng
- Được cấp tín dụng theo yêu cầu

Thủ tục vay vốn kinh doanh:
- Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu
- Hồ sơ pháp lý của hộ kinh doanh
- Hồ sơ phương án vay vốn
- Nguồn thu nhập
- Tài sản đảm bảo

LIÊN HỆ HOTLINE BÊN TRÊN hoặc ĐĂNG KÝ VAY VỐN 

CAM KẾT VAY ĐƯỢC!!